Ciąża i poród > www.anetta.pl

Nowości

tłumaczenia

kursy

Tata coraz wa?niejszy

Gdy dziecko nie cieszy

Co to znaczy by? dobr? matk??

Po?óg i laktacja

Poród - parturition

Czynno?? ?o?yska

Zap?odnienie - fertilization

Cykl jajnikowy i maciczny

Hormonalne sprz??enia zwrotne

Cykl p?ciowy ?e?ski

Spermatogeneza

Gruczo?y p?ciowe

Determinacja p?ci

Biustonosz dla karmi?cej

Niepow?ci?gliwe wymioty ci??arnych (NWC)

Ból nie jest konieczny

Dlaczego w ci??y boli g?owa?

Czym jest baby blues?

L?k w czasie ci??y

Dziecko z nisk? mas? urodzeniow?

Ból w czasie porodu

Czego boi si? kobieta w ci??y?

Zalety porodu w wodzie

Kiedy nie mog? rodzi? w wodzie?

Ci??a dwujajowa

Przybieranie na wadze

Ci??a a zm?czenie

?wiczenia w czasie ci??y

Potrzeby seksualne podczas ci??y

Seks w czasie ci??y

Wiek ojca a zespó? Downa

Laboratoryjny test krwi

Laboratoryjny test moczu

Domowy test ci??owy

Ubrania dla ci??arnej

Laktacja: Pierwsze mleko to siara - m?odziwo

Dro?d?yca pochwy i sromu

Stany zapalne narz?du rodnego

U?ywane ubranka dla dziecka

Odzie? ci??owa u?ywana

Ssanie piersi

Przystawianie dziecka do piersi

Fizjologiczne podstawy laktacji

Objawy ci??y

Nudno?ci i wymioty

Pierwsza wizyta u lekarza

40 tydzie? ci??y

39 tydzie? ci??y

38 tydzie? ci??y

37 tydzie? ci??y

36 tydzie? ci??y

35 tydzie? ci??y

34 tydzie? ci??y

33 tydzie? ci??y

32 tydzie? ci??y

31 tydzie? ci??y

30 tydzie? ci??y

29 tydzie? ci??y

28 tydzie? ci??y

27 tydzie? ci??y

26 tydzie? ci??y

25 tydzie? ci??y

24 tydzie? ci??y

23 tydzie? ci??y

22 tydzie? ci??y

21 tydzie? ci??y

20 tydzie? ci??y

19 tydzie? ci??y

18 tydzie? ci??y

17 tydzie? ci??y

16 tydzie? ci??y

15 tydzie? ci??y

14 tydzie? ci??y

13 tydzie? ci??y

12 tydzie? ci??y

11 tydzie? ci??y

10 tydzie? ci??y

9 tydzie? ci??y

8 tydzie? ci??y

7 tydzie? ci??y

6 tydzie? ci??y

5 tydzie? ci??y

4 tydzie? ci??y

3 tydzie? ci??y

1-2 tydzie? ci??y

40 tydzie? ci??y

40 tydzie? ci??y

Tylko oko?o 5% dzieci rodzi si? w wyznaczonym terminie. Inne przychodz? na ?wiat dwa tygodnie wcze?niej lub dwa tygodnie pó?niej i te? s? traktowane jako dzieci urodzone o czasie. Mama nie powinna si? martwi?, ?e male?stwo nie spieszy si? na ?wiat, je?eli tylko lekarz stwierdzi?, ?e wszystko jest w porz?dku. Do szpitala trzeba si? zg?osi?, gdy min??y 2 tygodnie od terminu porodu. Przyczyn? jest starzej?ce si? ?o?ysko, które nie jest ju? w stanie pe?ni? prawid?owo swojej funkcji i od?ywia? male?stwa. W przypadku, gdy lekarz zadecyduje inaczej, konieczna jest pomoc ginekologa w celu indukcji porodu.

Dziecko ma 3300-3500 g, ma powy?ej 48 cm d?ugo?ci. Male?stwo ma ju? wykszta?cone wszystkie narz?dy, w jelitach gromadzi si? smó?ka - czarnozielona g?sta substancja, któr? dziecko wydali po urodzeniu jako pierwszy stolec.

Po porodzie mama nie powinna zapomnie? o swoim partnerze. Warto czasami powierzy? opiek? nad male?stwem babci czy przyjació?ce i wspólnie z m??em wybra? si? do kina czy na przyj?cie. Kobieta powinna okazywa? partnerowi, ?e darzy go takimi samymi uczuciami i jest dla niej równie wa?ny jak przed narodzinami dziecka.

Powrót


Uważasz że ciekawe, kontrowersyjne? Umieść link na Twojej stronie, blogu. Wystarczy skopiować poniższy kod (Ctrl+C aby skopiować)