Anetta

Centrum Gamma Knife Allenort – od 16 kwietnia znów leczy pacjentów w ramach kontraktu z NFZ

Od 16 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie finansuje leczenie guzów mózgu bezoperacyjną metodą radiochirurgii stereotaktycznej stosowaną w Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie. Dzięki temu wielu pacjentów uniknie klasycznej operacji neurochirurgicznej, która wymaga otwarcia czaszki. Działające już ponad rok Centrum Radiochirurgii Allenort to jedyny ośrodek w Polsce wyposażony w urządzenie Gamma Knife Perfexion służące do nieinwazyjnego usuwania guzów mózgu. Nieinwazyjnego, tzn. bez konieczności otwierania czaszki pacjenta i ingerencji chirurgicznej w tkanki mózgu.  Zabieg wykonywany jest przy pomocy promieniowania gamma wytwarzanego przez kobalt. 192 wiązki, których energia zostaje skupiona w miejscu napromieniania, niszczą komórki nowotworowe, przy czym pojedyncze wiązki przechodzące przez tkankę mózgu nie powodują jej uszkodzenia!Jest to metoda, która radykalnie zmniejsza liczbę powikłań neurologicznych, infekcyjnych i bólowych występujących po klasycznych zabiegach neurochirurgicznych. Napromienianie leczonej zmiany odbywa się z dokładnością do 0,3 mm. To precyzyjnie niszczy guza, również w jego granicy, jednocześnie nie uszkadzając otaczającej go zdrowej

Od 16 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia ponownie finansuje leczenie guzów mózgu bezoperacyjną metodą radiochirurgii stereotaktycznej stosowaną w Centrum Gamma Knife Allenort w Warszawie. Dzięki temu wielu pacjentów uniknie klasycznej operacji neurochirurgicznej, która wymaga otwarcia czaszki.

Działające już ponad rok Centrum Radiochirurgii Allenort to jedyny ośrodek w Polsce wyposażony w urządzenie Gamma Knife Perfexion służące do nieinwazyjnego usuwania guzów mózgu. Nieinwazyjnego, tzn. bez konieczności otwierania czaszki pacjenta i ingerencji chirurgicznej w tkanki mózgu.  Zabieg wykonywany jest przy pomocy promieniowania gamma wytwarzanego przez kobalt. 192 wiązki, których energia zostaje skupiona w miejscu napromieniania, niszczą komórki nowotworowe, przy czym pojedyncze wiązki przechodzące przez tkankę mózgu nie powodują jej uszkodzenia!

Jest to metoda, która radykalnie zmniejsza liczbę powikłań neurologicznych, infekcyjnych i bólowych występujących po klasycznych zabiegach neurochirurgicznych. Napromienianie leczonej zmiany odbywa się z dokładnością do 0,3 mm. To precyzyjnie niszczy guza, również w jego granicy, jednocześnie nie uszkadzając otaczającej go zdrowej tkanki, co w przypadku mózgu ma szczególne znaczenie.

Leczenie odbywa się podczas jednodniowego pobytu w Centrum. Bezpośrednio po zabiegu pacjent opuszcza Centrum i w kolejnych dniach  wraca do zwykłej  aktywności życiowej, ponieważ nie wymaga rekonwalescencji.

Dotychczas prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek wraz z zespołem, przeprowadził w Centrum Allenort 250 takich zabiegów. W ostatnim roku wykonaliśmy, między innymi, ponad 10 zabiegów usuwania guzów mnogich podczas jednego napromieniania – mówi profesor Ząbek  – w klasycznej neurochirurgii taki chory wymagałby wielokrotnego otwierania czaszki.  Część z przeprowadzonych u nas zabiegów to usunięcie zmian, które ze względu na swoje położenie nie mogłyby być operowane chirurgicznie, ponieważ operacja wiązałaby się z ryzykiem uszkodzeniem zbyt dużych fragmentów mózgu lub np. nerwów. Dla tych pacjentów, Gamma Knife to jedyna metoda leczenia.

A to już wiesz?  Już jutro rusza druga edycja Dni LifeStyle w Super-Pharm

Pacjenci często pytają, kiedy efekty leczenia będą widoczne- My wiemy, że proces leczenia zaczyna się od momentu napromieniania  – wyjaśnia prof. Ząbek –  ale w badaniu obrazowym (rezonans magnetyczny MRI) możemy to potwierdzić, w zależności od rodzaju zmiany, dopiero po upływie co najmniej 6 – 12 miesięcy. Wyjątkiem są guzy przerzutowe – tu zmniejszenie guza obserwujemy już po mniej więcej 2 tygodniach.  U pacjentów, którzy zgłosili się do nas na badania kontrolne MRI we wszystkich wypadkach potwierdziliśmy redukcję guza. Najbardziej spektakularnym przypadkiem jest zmniejszenie objętości guza o 95% w ciągu 3 miesięcy.

Metodą Gamma Knife można leczyć guzy mózgu, głowy i szyi,  malformacje tętniczo – żylne, drżenie samoistne,  neuralgie nerwu trójdzielnego.  We wszystkich przypadkach, gdzie jest to możliwe ta technologia zastępuje klasyczną neurochirurgię z korzyścią dla pacjenta i jego rodziny. Jak każda metoda leczenia, również ta, ma swoje ograniczenia np. wielkość guza. Dlatego diagnostykę i ewentualne leczenie trzeba rozpocząć jak najszybciej.

Allenort jest grupą spółek medycznych z całkowicie polskim kapitałem. Zasadniczym zakresem działalności Grupy jest wysokospecjalistyczna medycyna, a w szczególności: kardiologia, kardiochirurgia, diagnostyka obrazowa i neuroradiochirurgia.

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy