Anetta

In vitro w nOvum dla pacjentów z Częstochowy

Przychodnia leczenia niepłodności nOvum jest jedną z klinik, która została wybrana do realizacji programu leczenia niepłodności dla mieszkańców Częstochowy. W ramach programu leczenie metodą in vitro będzie częściowo dofinansowane z budżetu miasta Częstochowy.Przychodnie, które zgłosiły się do udziału w konkursie na realizację częstochowskiego projektu oceniane były przez zespół specjalistów pod kątem doświadczenia kadry medycznej, wyposażenia laboratoriów, liczby procedur in vitro wykonanych w ostatnich latach oraz zapewnienia możliwości leczenia niepłodności tą metodą, od co najmniej dwóch lat. Jako kryterium dopuszczające postawiono również wymóg raportowania danych na temat skuteczności leczenia wg European IVF Monitoring.Problem z płodnością ma w Polsce co szósta para. Leczenie zachowawcze, czy też podstawowe metody wspomagania rozrodu u większości par okażą się skuteczne. Jednak dla pewnej grupy jedyną uzasadnioną metodą leczenia będzie in vitro.  Dla wielu par koszty związane z leczeniem to duże obciążenie finansowe.  Częstochowa to pierwsze miasto w Polsce,

Teaser

Przychodnia leczenia niepłodności nOvum jest jedną z klinik, która została wybrana do realizacji programu leczenia niepłodności dla mieszkańców Częstochowy. W ramach programu leczenie metodą in vitro będzie częściowo dofinansowane z budżetu miasta Częstochowy.

Przychodnie, które zgłosiły się do udziału w konkursie na realizację częstochowskiego projektu oceniane były przez zespół specjalistów pod kątem doświadczenia kadry medycznej, wyposażenia laboratoriów, liczby procedur in vitro wykonanych w ostatnich latach oraz zapewnienia możliwości leczenia niepłodności tą metodą, od co najmniej dwóch lat. Jako kryterium dopuszczające postawiono również wymóg raportowania danych na temat skuteczności leczenia wg European IVF Monitoring.

Problem z płodnością ma w Polsce co szósta para. Leczenie zachowawcze, czy też podstawowe metody wspomagania rozrodu u większości par okażą się skuteczne. Jednak dla pewnej grupy jedyną uzasadnioną metodą leczenia będzie in vitro.  Dla wielu par koszty związane z leczeniem to duże obciążenie finansowe.  Częstochowa to pierwsze miasto w Polsce, które przeznaczyło publiczne środki na program dofinansowania leczenia niepłodności tą metodą.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pary małżeńskie, które wyczerpały wcześniej inne możliwości leczenia i mają zameldowanie na terenie Częstochowy przynajmniej od roku. Przysługuje im możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 3 tys. zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury.

?Decyzja częstochowskich radnych o dofinansowaniu ze środków publicznych zabiegów in vitro, to realna pomoc i szansa dla wielu par na potomstwo. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem pierwszego tego typu programu w Polsce. Pacjenci, którzy zgłoszą się do nas mogą liczyć na pierwszą bezpłatną wizytę oraz wyspecjalizowaną opiekę podczas zabiegu in vitro? ? mówi dr Katarzyna Kozioł,ginekolog położnik, embriolog, współzałożyciel Przychodni nOvum oraz Banku Komórek Macierzystych nOvum.

Przychodnia leczenia niepłodności nOvum do tej pory uzyskała 13 000 ciąż z czego 10 000 to ciąże po in vitro. Tak dobry efekt to wynik wieloletniego doświadczenia oraz wprowadzania nowych technologii medycznych. W ostatnich 5 latach skuteczność leczenia mierzona w całej grupie pacjentek w nOvum utrzymuje się między  40% – 50%.

A to już wiesz?  Wpływ aktywności fizycznej na płodność Polek

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

– wiek kobiety mieści się w przedziale 20-37 lat w/g rocznika urodzenia,

– pozostają w związku małżeńskim,

– są mieszkańcami miasta Częstochowy,

– poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do  zapłodnienia pozaustrojowego,

– zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Pełna informacja na temat kwalifikacji par do programu znajduje się na stronie UM Częstochowy: http://www.czestochowa.pl/programy-zdrowotne-2012/2013/informacja-dla-mieszkancow/

 

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy