Anetta Niemowle

Nowe badanie ? dowody na znacznie szybsze pokonanie alergii na mleko u dzieci

INFORMACJA PRASOWAWarszawa, dnia 21 maja 2013r. Czworo z pięciu niemowląt z alergią na białka mleka krowiego wykształca tolerancję, gdy jest karmione preparatem mlekozastępczym z probiotykiem LGG.Zdecydowanie więcej niemowląt karmionych Nutramigenem LGG wykształca tolerancję na białka mleka krowiego w wieku 12 miesięcy, w porównaniu do innych rodzajów preparatów mlekozastępczych uwzględnionych w badaniu. Nowe, niezależne badanie naukowe wykazało, że 4 na 5 niemowląt (78.9 %) karmionych Nutramigenem LGG nabyło tolerancję na białka mleka krowiego już po 12 miesiącach, w porównaniu do niemowląt karmionych innymi produktami, jak na przykład: preparatem mlekozastępczym na bazie hydrolizatu kazeiny  (43.6 %), hydrolizatem ryżowym  (32.6 %), preparatem sojowym (23.6 %), bądź preparatami bazującymi na aminokwasach (18.2 %). Dotychczas dzieci z alergią na białka mleka krowiego wykształcały na nią tolerancję nawet w wieku 3-5 lat. Jest to ważna informacja dla rodziców niemowląt z alergią, gdyż zarówno dla nich, jak i dla wszystkich rodziców, kluczowe jest prowadzenie

Teaser

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, dnia 21 maja 2013r.

 

Czworo z pięciu niemowląt z alergią na białka mleka krowiego wykształca tolerancję, gdy jest karmione preparatem mlekozastępczym z probiotykiem LGG.

Zdecydowanie więcej niemowląt karmionych Nutramigenem LGG wykształca tolerancję na białka mleka krowiego w wieku 12 miesięcy, w porównaniu do innych rodzajów preparatów mlekozastępczych uwzględnionych w badaniu.

Nowe, niezależne badanie naukowe wykazało, że 4 na 5 niemowląt (78.9 %) karmionych Nutramigenem LGG nabyło tolerancję na białka mleka krowiego już po 12 miesiącach, w porównaniu do niemowląt karmionych innymi produktami, jak na przykład: preparatem mlekozastępczym na bazie hydrolizatu kazeiny  (43.6 %), hydrolizatem ryżowym  (32.6 %), preparatem sojowym (23.6 %), bądź preparatami bazującymi na aminokwasach (18.2 %).

Dotychczas dzieci z alergią na białka mleka krowiego wykształcały na nią tolerancję nawet w wieku 3-5 lat. Jest to ważna informacja dla rodziców niemowląt z alergią, gdyż zarówno dla nich, jak i dla wszystkich rodziców, kluczowe jest prowadzenie odpowiedniej, zróżnicowanej diety, która będzie wspierać prawidłowy wzrost i rozwój dziecka w tym kluczowym okresie. Alergia pokarmowa staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym, a alergia na białka mleka krowiego jest głównym powodem objawów alergicznych u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 3 lat. Szacuje się, iż dotyka ona 1 na 36 niemowląt. Alergia na białka mleka krowiego wymaga odpowiedniej diety i wpływa na jakość życia niemowląt i ich rodziców, zarówno poprzez objawy u dziecka jak i konieczność zmiany jego żywienia.

?Gdy okaże się, że dziecko ma alergię na białka mleka krowiego, to zaleca się generalnie, by mama nadal je karmiła, eliminując ze swojej diety produkty zawierające mleko krowie? ? powiedział w rozmowie z PAP profesor Jarosław Walkowiak, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zaznaczył, że preparaty mlekozastępcze są zalecane w przypadku braku efektów diety eliminacyjnej u matki karmiącej piersią.     

A to już wiesz?  Jak wybrać odpowiedni wózek na spacery z dzieckiem

Unikalność badania

?To, co wyróżnia to badanie to unikalna metodologia, oddająca praktykę i postępowanie kliniczne   – rodzaj preparatu jest wybierany przez lekarza pierwszego kontaktu, potem następuje potwierdzenie alergii i leczenie wybranym preparatem. Badania nie były dotychczas tak konstruowane, a to zwiększa ich wiarygodność. Na uwagę z pewnością zasługuje spektakularny wynik uzyskany dla hydrolizatu kazeiny z LGG? ? komentuje Pani Profesor Grażyna Czaja – Bulsa ? alergolog z Pomorskiej Akademii Medycznej   

Nutramigen jest jedynym preparatem mlekozastępczym o wysokim stopniu hydrolizy białka z LGG. Zawiera białka mleka, które są rozłożone na szczególnie drobne cząsteczki w celu praktycznej eliminacji możliwości wywołania reakcji alergicznej. LGG jest najczęściej badanym probiotykiem w kontekście roli w leczeniu alergii pokarmowej, natomiast jest to pierwsze badanie, które porównuje wpływ Nutramigenu LGG i innych preparatów mlekozastępczych na czas trwania alergii na białko mleka u niemowląt. Badanie jest specyficzne dla Nutramigenu z LGG. Rezultaty badań nie mogą być przenoszone na inne probiotyki, preparaty mlekozastępcze albo szczepy Lactobacillus, ponieważ mają one różne sposoby działania i różną efektywność w kształceniu immunologicznej odpowiedzi komórkowej.

?Budowanie tolerancji na białka mleka krowiego w młodszym wieku niż dotychczas pozwala na wcześniejszy powrót dziecka do normalnej diety, może mieć korzystny wpływ na jego rozwój a tym samym ograniczać także koszty opieki zdrowotnej? – powiedział autor badań i profesor pediatrii na uniwersytecie w Neapolu, dr nauk med. Roberto Canani. ?To badanie to kolejny dowód, że hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy z dodatkiem LGG pozwala na bardzo szybkie poradzenie sobie z alergią na białka mleka krowiego? ? dodał.

Czym jest alergia na białka mleka krowiego?

Alergia na białka mleka krowiego jest najczęstszą alergią pokarmową u niemowląt.  Może powodować różnorodne problemy, takie jak zaburzenia działania przewodu pokarmowego, wysypkę i przewlekłe zmiany skórne, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, nawet wstrząs anafilaktyczny. Alergia na białka mleka krowiego pojawia się, gdy układ immunologiczny niemowlęcia działa nieprawidłowo i rozpoznaje białka wchodzące w skład mleka krowiego jako niebezpieczne. W celu ustąpienia alergii, układ odpornościowy powinien rozpoznać te białka jako nieszkodliwe ? nauczyć się je tolerować. Jeśli alergia nie ustąpi, wprowadzanie pokarmów stałych do diety dziecka jest ograniczone, ponieważ takie niemowlę nie może jeść mleka krowiego, ani żadnych produktów, które je zawierają (np. nabiału, a także wielu produktów przetworzonych, w których skład wchodzi mleko lub jego składniki). Jest to znacznym ograniczeniem możliwości wyboru potraw i wymaga od rodziców prowadzenia u dziecka specjalnej diety bezmlecznej.

A to już wiesz?  Kompletujemy wyprawkę

W zależności od ostrości przebiegu alergii i indywidualnej odpowiedzi układu immunologicznego, zwykle 70 procent alergii na białka mleka krowiego ustępuje, gdy dziecko ma 3 lata. Ostatnie badania sugerują, iż czas trwania i nasilenie obserwowanych objawów alergii na mleko krowie wzrasta i może ograniczyć dietę niemowlęcia, potencjalnie prowadząc do problemów ze wzrostem, rozwojem i zdrowiem. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zalecają u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego stosowanie w postępowaniu żywieniowym, w pierwszym rzędzie, hydrolizatów o wysokim stopniu hydrolizy białka mleka (kazeiny lub serwatki), które zastępują najważniejsze w tym czasie źródło składników odżywczych, jakim jest mleko.  W praktyce klinicznej stosowane są w różnych krajach różne rodzaje preparatów mlekozastępczych, w zależności od ich wyboru na rynku (hydrolizaty różnych białek, preparaty aminokwasowe, także niekiedy preparaty na bazie białka soi).

O badaniu

12 -miesięczne otwarte, prospektywne, nierandomizowane badanie wieloośrodkowe miało na celu ocenę tempa wykształcania tolerancji na białka mleka krowiego u 260 niemowląt w wieku od 1 do 12 miesięcy, u których zdiagnozowano alergię pokarmową i które były karmione różnymi preparatami mlekozastępczymi: hydrolizatem o wysokim stopniu hydrolizy kazeiny (55 niemowląt), hydrolizatem o wysokim stopniu hydrolizy kazeiny z LGG (Lactobacillus rhamnosus GG) ( 77 niemowląt), hydrolizatem ryżowym (46 niemowląt), preparatem sojowym (55 niemowląt), oraz preparatem na bazie aminokwasów (33 niemowląt). Ocena kliniczna była przeprowadzana w wieku 6 i 12 miesięcy w celu określenia czy uczestniczące w badaniu dzieci wykształciły tolerancję pokarmową  na białka mleka.

Liczba dzieci, które wykształciły tolerancję pokarmową na białka mleka krowiego w wieku 12 miesięcy była znacząco statystycznie wyższa (p<0.05) w grupach otrzymujących EHCF + LGG (78.9 %) i EHCF (43.6 %) w porównaniu z innymi grupami: RHF (32.6 %), SF (23.6 %) i AAF (18.2 %). Pacjenci, którzy wykształcili tolerancję byli ponownie zbadani 6 miesięcy po zakończeniu testu w celu sprawdzenia trwałości tolerancji.

A to już wiesz?  Do kiedy dziecko karmi się mlekiem?

*: EHCF: hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy

EHCF: hydrolizat kazeiny o wysokim stopniu hydrolizy z LGG

RHF: hydrolizat ryżowy, SF: preparat sojowy, AAF: preparat na bazie aminokwasów

Mleka modyfikowane dla niemowląt, które stosowano w badaniu to: EHCF + LGG (Nutramigen LGG) 

EHCF (Nutramigen, Nutriben), RHF (Risolac), SF (Isomil, Sinilac and Nutrilon Soya), AAF (Neocate, Nutramigen AA  i  Sineall).

O Mead Johnson

Mead Johnson jest światowym liderem w żywieniu dzieci, opracowuje, wytwarza i oferuje ponad 70 produktów na ponad 50 rynkach na całym świecie. Misją firmy jest żywienie dzieci na świecie, aby zapewnić im najlepszy start w życie.  Mead Johnson od ponad 100 lat związany jest z opartymi na nauce i badaniach naukowych produktami żywieniowymi dla niemowląt i dzieci. Rodzina produktów ?Enfa?, w tym mleko modyfikowane Enfamil?, jest światowym liderem na rynku produktów żywieniowych dla niemowląt i dzieci. Nutramigen jest pierwszym na świecie produktem mlekozastępczym, opartym na hydrolizacie kazeiny, o skuteczności potwierdzanej klinicznie w wielu badaniach, stale innowacyjnym w leczeniu alergii.

Więcej informacji na stronie firmy www.meadjohnson.com.

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy