Anetta

Źródła wiedzy i autorytety – zdrowy styl życia Polaków – II część raportu z badania Headlines Porter Novelli

Headlines Porter Novelli prezentuje najnowsze badanie opinii pt. „Polacy o zdrowym stylu życia.” –– część druga – źródła wiedzy na temat zdrowego stylu życia i  autorytety w dziedzinie zdrowego stylu życia.Badanie pokazało, że najwięcej (22 %)  Polaków wskazuje lekarzy jako źródło informacji na temat tego, jak powinien wyglądać zdrowy styl życia, częściej wskazują to  m.in. kobiety, osoby w wieku 60 lat i więcej, osoby z wykształceniem wyższym. [1]Inne wskazywane źródła to :- od przyjaciół/znajomych – 19 %- od rodziny/członków gospodarstwa domowego – 12 %- z internetu – 12 %- z audycji radiowych/telewizyjnych – 10 %- z artykułów w prasie/czasopismach – 10 %- z reklam TV/radiowych – 8 %- z reklam w czasopismach/gazetach – 6 %- z książek/poradników – 6 %- z ulotek w przychodni/aptece/szpitalu – 3 %- od farmaceutów – 2 %- z żadnych – 26 % (częściej mężczyźni 32 %, robotnicy 32 %)- nie wiem, trudno powiedzieć – 8 %Lekarz moim autorytetem – ale nie dla wszystkich

Headlines Porter Novelli prezentuje najnowsze badanie opinii pt. „Polacy o zdrowym stylu życia.” –– część druga – źródła wiedzy na temat zdrowego stylu życia i  autorytety w dziedzinie zdrowego stylu życia.

Badanie pokazało, że najwięcej (22 %)  Polaków wskazuje lekarzy jako źródło informacji na temat tego, jak powinien wyglądać zdrowy styl życia, częściej wskazują to  m.in. kobiety, osoby w wieku 60 lat i więcej, osoby z wykształceniem wyższym. [1]

Inne wskazywane źródła to :

– od przyjaciół/znajomych – 19 %
– od rodziny/członków gospodarstwa domowego – 12 %
– z internetu – 12 %
– z audycji radiowych/telewizyjnych – 10 %
– z artykułów w prasie/czasopismach – 10 %
– z reklam TV/radiowych – 8 %
– z reklam w czasopismach/gazetach – 6 %
– z książek/poradników – 6 %
– z ulotek w przychodni/aptece/szpitalu – 3 %
– od farmaceutów – 2 %
– z żadnych – 26 % (częściej mężczyźni 32 %, robotnicy 32 %)
– nie wiem, trudno powiedzieć – 8 %

Lekarz moim autorytetem – ale nie dla wszystkich …

Najczęściej wskazywanym autorytetem w dziedzinie zdrowego stylu życia jest lekarz (27 %), jednak identyczna grupa badanych (27 %) nie jest w stanie określić takiej osoby, odpowiadając nie mam/trudno powiedzieć . 10 % wskazało członków rodziny, 8 % znajomych i przyjaciół, 8 % internet (częściej osoby w wieku 15-19 lat – 21 % i uczniowie i studenci – 23 %), 6 % audycje radiowe i telewizyjne, 4 % artykuły w prasie i czasopismach, 4 % książki/poradniki, 2 % reklamy telewizyjne i radiowe.            

Ponad połowa Polaków uważa, że ich rodziny i znajomi w ostatnich latach nie zmienili trybu życia w żadnym kierunku (51 %) . Co czwarty badany zauważył zmianę trybu życia  na zdrowszy (25 %).

Wśród czynników powodujących zmiany w stylu życia 34 % badanych wskazało sugestię lekarza, 31 % namowę kogoś z rodziny/znajomego, 17 % program telewizyjny/radiowy, 11 % znaną osobę, 7 % reklamę, 5 % serial telewizyjny.

A to już wiesz?  Nie tylko księżna cierpi na hyperemesis gravidarum

„Wskazywanie lekarza jako źródła informacji o zdrowym stylu życia, a zarazem także najwyższe wskazanie w kategorii: autorytet pokazuje zaufanie i wysoką wiarygodność tej grupy zawodowej. Martwi jednak, zarówno w pytaniu o źródło, jak i autorytet  tak wysoki wynik braku wskazania lub odpowiedzi typu nie mam/nie wiem – dotyczy to ponad jednej czwartej respondentów. Niskie wskazania uzyskały masowe, popularne formy przekazu informacji, takie jak np. ulotki – świadczy to o zmęczeniu ilością tego typu materiałów. Niepokojący jest wynik mówiący o tym, że ponad połowa Polaków nie widzi w swoim otoczeniu zmian w stylu życia na bardziej zdrowszy. Z pewnością na uwagę zasługuje także fakt, że zarówno w pytaniu o źródło, jak i autorytet,  internet uzyskał najwyższe wskazania wśród mediów – uważa Ewelina Nazarko – Ludwiczak, Healthcare & Life Director Headlines Porter Novelli.

Joanna Pruszyńska – Witkowska, CEO Headlines Porter Novelli dodaje –   „na postawie otrzymanych wyników możemy uznać, że Polacy są skłonni zmieniać swój styl życia pod wpływem zarówno sugestii lekarzy, ale i obecności tematu  w mediach, czy też zaangażowaniu znanej osoby. Dlatego też projektując działania komunikacyjne w obszarze zdrowia zdecydowanie rekomendujemy takie, które obejmują komunikację zarówno do pacjentów, jak i do lekarzy. Aktualne badania opinii pozwalają nam na ich precyzowanie i skuteczne wprowadzanie pożądanych zmian w zachowaniu.”


Metodologia badania:

Badanie „Zdrowy styl życia Polaków”  przeprowadzone na zlecenie Headlines Porter Novelli  przez TNS Polska w kwietniu 2012 roku:

Metodologia:

– standaryzowany wywiad kwestionariuszowy przy użyciu elektronicznego kwestionariusza; wywiad bezpośredni w domu respondenta(CAPI)

Próba:

– liczba wywiadów: 1000, badanie w ramach syndykatowego projektu OTC Track, poświęconego tematyce zdrowotnej
– reprezentatywna próba Polaków w  wieku 15 lat i starszych
– dobór próby kwotowy
– kryteria doboru próby: płeć, wiek, wykształcenie, klasa miejscowości, region

A to już wiesz?  W ciąży latem – na co uważać?

 

O Headlines Porter Novelli:

Od 15 lat Headlines Porter Novelli jest wiodącą agencją PR w Polsce, a od 5 lat wchodzi w skład globalnej sieci Porter Novelli. Od wielu lat agencja odnosi sukcesy w prowadzeniu projektów w obszarze ochrony zdrowia, wprowadzaniu na rynek leków OTC/ RX oraz tworzeniu kampanii świadomościowych na temat profilaktyki zdrowia. Headlines odpowiadało za wprowadzenie na polski rynek plastrów antykoncepcyjnych Evra oraz prowadzenie kampanii świadomościowej Chronię życie przed rakiem szyjki macicy. Prowadzi także działania dla jednostek ochrony zdrowia (Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, Przychodnia Leczenia Niepłodności nOvum). Aktualnie odpowiada za PR kampanii MZ – Bądź mężczyzną. Chroń Zdrowie !”. 

 


[1] Częściej kobiety – 25 %, osoby w wieku 60 lat i więcej – 34 %, osoby z wykształceniem wyższym – 30 %, osoby żyjące w związkach – 26 %, dyrektorzy i specjaliści – 33 %, emeryci – 33 %)

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy